What we do - מה אנחנו עושים

הקלטת תופים עם מערכת תופים במקום
הקלטת פסנתר אקוסטי

מלבד פסנתר ותופים שנמצאים כאן אפשר כמובן להקליט הכל - גיטרות, שירה וכמעט כל כלי נגינה אפשרי. אפשר גם להקליט 3-4 נגנים ושירה בחדר נפרד - כולם בו-זמנית - כדי לאפשר תיקונים אחר כך. כל המשתתפים רואים ושומעים זה את זה והתוצאה היא הקלטה שמעבירה את האנרגיה של ההרכב בצורה שקשה להשיג אם מקליטים בנפרד כלי אחרי כלי

Testimonials