top of page

What we do - מה אנחנו עושים

הקלטת תופים עם מערכת תופים במקום
הקלטת פסנתר אקוסטי

מלבד פסנתר ותופים שנמצאים כאן אפשר כמובן להקליט הכל - גיטרות, שירה וכמעט כל כלי נגינה אפשרי. אפשר גם להקליט 3-4 נגנים ושירה בחדר נפרד - כולם בו-זמנית - כדי לאפשר תיקונים אחר כך. כל המשתתפים רואים ושומעים זה את זה והתוצאה היא הקלטה שמעבירה את האנרגיה של ההרכב בצורה שקשה להשיג אם מקליטים בנפרד כלי אחרי כלי

Testimonials
bottom of page